Puolustuspolitiikan perusteet suurennuslasin alle

Onko sinua häirinnyt se, että Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu pyörii vanhojen fraasien ympärillä ilman ajanmukaisia perusteluja?

Nyt on mahdollisuus saada uudenlaisia vastauksia, kun Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella käynnistyi vuoden vaihteessa maanpuolustustahdon historiaa ja poliittisuutta käsittelevä uudenlainen tutkimushanke.

Hankkeen ideana on problematisoida maanpuolustustahdon merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja avata käsitteen takana piilevää politiikkaa pitkällä aikavälillä. Hankkeessa huomio keskitetään Suomen poliittiseen historiaan toisesta maailmansodasta alkaen ja pohditaan sitä, miten maanpuolustustahto on päätynyt nykyiseen keskeiseen rooliinsa osana Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista keskustelua.

Hankkeessa ollaan kiinnostuneita muun muassa siitä, miten maanpuolustustahtoon vetoamalla on saatettu oikeuttaa tiettyjä puolustuspoliittisia valintoja tai resurssien jakoa, kuten sotilaskaluston hankintaa.

Hanketta johtaa FT Teemu Häkkinen.

Written by:

Seppo Pänkäläinen

Ota yhteyttä

Helsingin Uutiset - puheenaiheet

Iltamakasiini Twitterissa