Viihde

Vesi keskeinen elementti ilmastonmuutoksessa

Maailmanlaajuisesti merillä, järvillä ja joilla on merkittävä asema hiilen kiertokulussa ja sen ymmärtäminen on olennaista muun muassa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yliopistonlehtori Anssi Vähätalo tutkimusryhmineen on havainnut auringon valon hajottavan sisävesien orgaanista hiiltä enemmän valtameressä kuin järvissä.

Joet kuljettavat vuosittain 248 miljoona tonnia liuennutta orgaanista hiiltä mantereilta valtameriin. Valtaosa mantereilta tulleesta liuenneesta orgaanisesta hiilestä hajoaa heikosti mikrobiologisesti meressä, mutta sen on arveltu hajoavan hiilidioksidiksi auringon valon aiheuttamien valokemiallisten reaktioiden avulla.

Global Biogeochemical Cycles -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan auringon valon hajottavan 45 miljoona tonnia jokien kuljettamaa liuennutta orgaanista hiiltä hiilidioksidiksi valtamerissä. Määrä on noin kaksinkertainen maapallon järvissä ja joissa tapahtuvaan vastaavaan valokemialliseen hajoamiseen nähden.

– Valtaosa sisävesien liuenneen orgaanisen hiilen valokemiallisesta tapahtuu vasta merissä, tutkimusryhmän johtaja Anssi Vähätalo sanoo. ”

Etusivulla nyt

Uusimmat: Viihde

Uusimmat

Luetuimmat